Informacja z ORLEN Serwis

W związku z dostosowaniem treści regulaminu pracy ORLEN Serwis S.A. do wymogów obowiązujących przepisów kodeksu pracy w zakresie kontroli trzeźwości oraz kontroli na obecność środków…

Loading Image