Co miesięczne posiedzenie Zarządu Związku

  1. Przyjęto do związku nowych Członków.
  2. Omówiono przygotowania do Turnieju naszych Członków Związku w Piłkę Nożną.
  3. Omówiono stan negocjacji płacowych w ANWIL S.A. oraz dalsze działania w tej kwestii. 4 kwietnia odbędzie się pierwsze spotkanie z mediatorem wyznaczonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  4. Omówiono sytuację na wydziale P12, podjęcie decyzji o wystosowaniu oświadczenia Zarządu Związku do Członków Związku, które stanowczo dementuje plotki i pomówienia występujące na zakładzie.
  5. . Zarząd Związku wystosował pismo dot. spotkania w sprawie funkcjonowania trenerów wewnętrznych w ANWIL S.A.
  6. Omówiono sytuację finansową ANWIL S.A., która jest trudna, tak jak w innych zakładach chemicznych w Polsce.
  7. Omówiono poszczególne sytuacje w Spółkach GK, których jesteśmy częścią.