Arkadiusz Kaczorowski

Przewodniczący Związku
695 409 993

Tomasz Kaczmarek (ANWIL A-11)

Wiceprzewodniczący Związku
792 209 276

Dubicki Michał (ANWIL EG)

Członek Zarządu

Górecki Michał (ANWIL P-23)

Członek Zarządu
731 840 327

Liniewski Łukasz (ANWIL NA)

Członek Zarządu

Lewandowski Daniel (ANWIL P-11)

Członek Zarządu
607 311 615

Musialik Mateusz (ANWIL HG)

Członek Zarządu
663 323 355

Płoszaj Michał (ANWIL P-22)

Członek Zarządu
601 641 332

Szarwarkowski Radosław (Orlen Laboratorium)

Członek Zarządu
530 772 737

Janas Damian (Orlen KolTrans)

Członek Zarządu

Bieńka Tomasz (Orlen Laboratorium Płock)

Członek Zarządu
605199108

Ciołkowski Tomasz (Orlen Serwis)

Członek Zarządu
509 264 291

Pawłowski Zbigniew (ANWIL TH)

Przewodniczący Komisji

Lewandowski Piotr (ANWIL P-11)

Członek Komisji

Strzelecki Adam (ANWIL CS A-1)

Członek Komisji

Wietrzyński Przemysław (Orlen Serwis)

Członek Komisji
788 057 354

Andrzej Musialik
Honorowy Przewodniczący Związku