Dokumenty wewnętrzne obowiązujące w Orlen KolTrans S. A..

ZUSP Orlen KolTrans (plik PDF)

Dodatki do wynagrodzeń obowiązujące w Orlen KolTrans (plik PDF)

Przyrost przeciętnego wynagrodzenie w 2019 roku w Orlen KolTrans (plik PDF)

Dodatkowe uprawnienia rodzicielskie i dni wolne od pracy w 2019 obowiązujące w Orlen KolTrans > (plik PDF)

Dodatkowe uprawnienia rodzicielskie i dni wolne od pracy obowiązujące w 2020 w Orlen KolTrans (plik PDF)

Dodatek zmianowy zasady i tryb przeprowadzania indeksacji w Orlen KolTrans (plik PDF)