Dokumenty wewnętrzne obowiązujące w LOTOS KOLEJ.

Harmonogramy czasu pracy

ZUSP LOTOS KOLEJ (plik PDF)

Dodatki do wynagrodzeń obowiązujące w LOTOS KOLEJ (plik PDF)

Przyrost przeciętnego wynagrodzenie w 2019 roku w LOTOS KOLEJ (plik PDF)

Dodatkowe uprawnienia rodzicielskie i dni wolne od pracy w 2019 obowiązujące w LOTOS KOLEJ > (plik PDF)

Dodatkowe uprawnienia rodzicielskie i dni wolne od pracy obowiązujące w 2020 w LOTOS KOLEJ (plik PDF)

Dodatek zmianowy zasady i tryb przeprowadzania indeksacji w LOTOS KOLEJ (plik PDF)