Opinie prawne przygotowane dla MZZPSZ

Opinia prawna dotycząca dopuszczalności zorganizowania nietypowego strajku na stanowiskach pracy, urządzeniach i instalacjach, na których zaniechanie pracy zagraża życiu lub zdrowiu ludzkiemu lub bezpieczeństwu państwa. (plik PDF)
Opinia prawna dotycząca postępowania w przedmiocie sporu zbiorowego z pracodawcą. (plik PDF)
W jaki sposób pracodawca może zmienić warunki zatrudnienia pracownikowi. (plik PDF)
Czy grafik można zmienić na wniosek pracownika? (scan artykułu PDF)
Urlop na żądanie nie przepada i nie przedawnia się po 30 września. (scan artykułu PDF)