Kodeks Pracy. (plik PDF)
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. (plik PDF)
Ustawa o emeryturach pomostowych. (plik PDF)
Wykaz prac w szczególnym charakterze. (plik PDF)
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. (plik PDF)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku. (plik PDF)
Załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. (poz 288) (plik PDF)
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r o zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. (plik PDF)
Ustawa o PIP. (plik PDF)