REGON: 910260290
KRS: 0000096960

Data wpisu do rejestru stowarzyszeń: 2002-03-04
Poczta: Włocławek
Kod pocztowy: 87-805
Ulica: Toruńska 222
Miejscowość: Włocławek
Gmina: M. WŁOCŁAWEK
Powiat: M. WŁOCŁAWEK
Województwo: kujawsko-pomorskie
Forma Prawna: ZWIĄZEK ZAWODOWY
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ
 
adres e-mail: biuro@ezmiany.pl telefon: 54 414 32 18

Dane do wpłat na konto Związku:

MZZPSZ Anwilu S.A. i Spółek
ul. Toruńska 222 87-805 Włocławek

NIP 888-11-51-920

nr. konta PKO BP S.A.  94 1020 5170 0000 1802 0061 7829