Informacja z ORLEN Serwis

W związku z dostosowaniem treści regulaminu pracy ORLEN Serwis S.A. do wymogów obowiązujących przepisów kodeksu pracy w zakresie kontroli trzeźwości oraz kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu otrzymaliśmy do konsultacji zmiany zapisów w regulaminie pracy. O zmianach, które zostaną wprowadzone do regulaminu pracy poinformujemy po ich wprowadzeniu.