W dniu 23.03.2023r. został zakończony proces wyboru Delegatów na IX Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Związku.

W dniu 23.03.2023r zgodnie z harmonogramem zakończył się proces wyboru delegatów na IX Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Związku.

Walne zebranie Związku odbędzie się 05.05.2023r. o szczegółach i porządku obrad zebrania delegaci zostaną powiadomieni indywidualnie.