Statut Związku:
Statut MZZPSZiC Anwilu SA i Spółek (plik PDF)
Zagadnienia RODO z MZZPSZ (plik PDF)

Dokumenty wewnętrzne Związku:
Świadczenia statutowe przysługujące członkowi MZZPSZiC (plik PDF)
Regulamin udzielania zapomogi (bezzwrotnej) dla członka MZZPSZiC (plik PDF)
Wniosek o udzielenia zapomogi (bezzwrotnej) dla członka MZZPSZiC (plik PDF)
Wniosek o udzielenie doraźnej (zwrotnej) pomocy finansowej dla członka MZZPSZiC (plik PDF)