Dokumenty wewnętrzne dla pracowników ANWIL S.A. z intranetu

Dokumenty dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych:

Regulamin Pracy Anwil 2019 (plik PDF)
ZUZP Anwil 2019 (plik PDF)
ZUZP Anwil 2020 (plik PDF)

REGULAMIN – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (plik PDF)
ANEKS do REGULAMINU – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (plik PDF)
TABELA – Wysokość odpisu środków na indywidualne konta socjalne (plik PDF)
OŚWIADCZENIE – Wysokość średniego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie (plik PDF)
OŚWIADCZENIE – Korzystanie z wczasów turystycznych (plik PDF)
WNIOSEK – Przyznanie zapomogi (plik PDF)
WNIOSEK – Udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe (plik PDF)
OŚWIADCZENIE Poręczycieli (plik PDF)
Wniosek – Wyprawka dla przedszkolaka (plik PDF)
Wniosek – Wyprawka dla ucznia (plik PDF)

HARMONOGRAMY Czasu Pracy:

Deklaracja Posiłki:

Deklaracja posiłki od luty 2021