Dokumenty wewnętrzne dla pracowników ANWIL S.A. z intranetu

Dokumenty dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych:

ZUZP Anwil 2023 (plik PDF)
Prezentacja pracodawcy, dotycząca nowego ZUZP 2023!!! (plik PPS)

Regulamin Pracy Anwil 2019 (plik PDF)
ZUZP Anwil 2019 (plik PDF)
ZUZP Anwil 2020 (plik PDF)

REGULAMIN – Z F Ś S obowiązujący w całej grupie kapitałowej ORLEN (plik PDF)

Księga opisów stanowisk pracy w Anwil S.A. (plik PDF)

TABELA – Wysokość odpisu środków na indywidualne konta socjalne (plik PDF)
OŚWIADCZENIE – Wysokość średniego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie (plik PDF)
WNIOSEK – o dofinansowanie do wypoczynku pracownika (plik doc)
WNIOSEK – o przyznanie zapomogi (plik doc)
WNIOSEK – o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe (plik doc)
WNIOSEK – o upominek świąteczny dla dziecka (plik doc)
WNIOSEK – o dofinansowanie do opieki nad dzieckiem (plik doc)
WNIOSEK – o dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży (plik doc)
OŚWIADCZENIE Poręczycieli (plik PDF)
WNIOSEK – Wyprawka dla przedszkolaka (plik PDF)
WNIOSEK- o upominek świąteczny dla byłego pracownika (plik doc)
WNIOSEK – o bezzwrotną zapomogę losową w formie pieniężnej lub rzeczowej dla byłego pracownika (plik PDF)
WNIOSEK – Wyprawka szkolna (plik doc)

HARMONOGRAMY Czasu Pracy

Deklaracja Posiłki:

Deklaracja posiłki