Zaczynamy pracę na temat Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Orlen Ochrona

W dniach 22-23.09.2020r. odbyły się dwa spotkania dot. negocjacji Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Jest to nowość w spółce, ponieważ do tej pory spółka takiego dokumentu dla pracowników nie posiadała tak jak jest to w innych spółkach Grupy Kapitałowej Orlen.

Dokument ten jest bardzo oczekiwany przez pracowników, ponieważ reguluje m.in. system premiowania, system wynagradzania, obowiązki pracodawcy oraz pracowników i związane z tym przywileje.

Po pierwszej dwudniowej sesji strony przeanalizowały materiał zaproponowany przez pracodawcę. Strona związkowa wskazała elementy, w których widziała by inne rozwiązania niż zaproponowane przez pracodawcę.

Związki Zawodowe wniosły o rozszerzenie ścieżki kariery zawodowej dla pracowników ochrony, zmiany wysokości premii oraz ustanowienie ryczałtu zmianowego na poziomie spółek z GK Orlen.

Podjęto równiez dyskusję nad propozycją nagrody rocznej, która w spółce byłaby całkowicie nowym elementem.

Kolejne spotkania zostały wyznaczone na dzień 14-15 październik 2020r.

O dalaszych postępach prac będziemy informować na bieżąco.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.