Dodatkowa Premia z Okazji Powstania Spółki GK Orlen KolTrans

W dniu 21 wrzesień 2020r. odbyło się spotkanie Związków Zawodowych z Zarządem spółki, na którym pracodawca przekazał stronie związkowej informacje tegorocznego podziału budżetu na podwyżki uznaniowe w rozbiciu na poszczególne bocznice.

W tym miejscu należy dodać , iż nasz związek ocenia w sposób bardzo pozytywny podział w/w podwyżek uznaniowych.

Strony porozumienia płacowego (związki zawodowe, które podpisały porozumienie placowe na 2020 rok) ustaliły poziom wypłaty nagrody jednorazowej dla pracowników spółki z okazji 20-lecia.

Pracownicy otrzymali wszystkie informacje o wysokości i podziale nagrody z okazji 20-lecia.

Prezes Spółki zapewnił, iż jeśli będzie to tylko możliwe odbędzie się z tego tytułu spotkanie dla pracowników powiązane z dniem kolejarza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *