Co miesięczne Posiedzenie Zarządu Związku

Na zebraniu Zarządu Związku omawiano następujące tematy:

  1. Przyjęto do związku nowych Członków.
  2. Przyjęto budżet Związku na 2024r.
  3. Omówiono negocjacje płacowe na 2024r. w Spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN
  4. Podjęcie decyzji o wystosowaniu żądań płacowych w ANWIL S.A. z terminem realizacji 1 luty 2024r.
  5. Omówiono wykorzystywanie zaległych urlopów przed  końcem września 2024r. – związek otrzymał opinię prawną z kancelarii, z której jasno wynika, że pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop bez jego akceptacji.
  6. Omówiono funkcjonowanie trenerów wewnętrznych na poszczególnych wydziałach w ANWIL S.A.
  7. Omówiono przystąpienie naszej organizacji do SOLINO S.A.
  8. Omówiono bieżące problemy BHP w spółkach.
  9. Omówiono regulamin wyborów OSiP w Lotos Kolej.
  10. Omówiono wybory uzupełniające do Rady Pracowników w ANWIL S.A. oraz wybrano przedstawicieli do komisji wyborczych RP.