Spotkanie Związków Zawodowych w ANWIL S.A. z Zarządem

Informujemy, że w dniu 28.11.2023r odbędzie się spotkanie Związków Zawodowych działających w ANWIL S.A. z całym Zarządem Spółki ANWIL S.A. , dodatkowo w dniu 23.11.2023r odbędzie się spotkanie z Dyrektorem Finansowym, w którym weźmie również udział Rada Pracowników w ANWIL S.A.`