Informacja dot. nagrody na Święta Bożego Narodzenia w ANWIL S.A.

W dniu dzisiejszym parafowaliśmy porozumienie z Pracodawcą, w którym uzgodniliśmy podniesienie nagrody świątecznej na Boże Narodzenie z 1750zł na 6000zł brutto. Nagroda będzie wypłacona z wypłatą Listopadową. Pracownicy uprawnieni do nagrody to osoby będące zatrudnione na dzień wypłaty oraz nie przebywające na urlopach wychowawczych, bezpłatnych oraz nie będące na wypowiedzeniu, nie dotyczy to przyszłych emerytów którzy zadeklarowali swoje odejście na dzień 28 Listopada i późniejszy.

Czas na kolejne spotkania w spółkach GK ORLEN. Będziemy informować Pracowników na bieżąco.