Przewodniczący Wspólnej Reprezentacji Związkowej otrzymał decyzję trzech Związków Zawodowych w ANWIL S.A. o ich rezygnacji z WRZ

W dniu 25.05.2020r  Międzyzakładowy Związek Zawodowy Inżynierów i Techników podjął decyzję o wyjściu ze Wspólnej Reprezentacji Związkowej powołanej do negocjacji płacowych na 2020 r.

Z dniem 25.05.2020r  Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” podjęła  uchwałę  o wyjściu ze Wspólnej Reprezentacji Związkowej powołanej do negocjacji płacowych na 2020 r.

Z dniem 27.05.2020r  Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników ANWIL S.A. i Spółek podjął  uchwałę  o wyjściu ze Wspólnej Reprezentacji Związkowej powołanej do negocjacji płacowych na 2020 r.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Systemu Zmianowego Anwilu S.A. i Spółek, którego Przewodniczącym jest Andrzej Musialik nie podjął takiej uchwały i nadal chciał istnienia WRZ.

Jako związek zapewniamy, iż dołożymy wszelkich starań żeby pracownicy otrzymali wzrost płacy zasadniczej w 2020 roku. Nie możemy pozwolić żeby załoga została doceniona wybiórczo, szczególnie, że w okresie pandemii ciężko pracowała i wyrabiała zysk zakładu, a zostaje pomijana.

Często w mediach pada stwierdzenie ,, pierwsza linia frontu”, uważamy iż nasze koleżanki i koledzy z naszego zakładu również należą do tego grona,a za tą pracę należy WAM się godne wynagrodzenie czyli godne podwyżki. Pamiętajmy i przypominamy tym, którzy o tym zapomnieli ANWIL to zakład chemiczny tzw.ciężka chemia, a nie sanatorium. Wykwalifikowanych pracowników trzeba doceniać,a nie karać brakiem wzrostu wynagrodzenia.