Pełny przebieg negocjacji o wzrost wynagrodzeń w ORLEN SERWIS S.A.

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w ORLEN Serwis S.A.

KOMUNIKAT

z dnia 19.05.2020 r.

Dzień Dobry !!!

Szanowne Koleżanki i Koledzy ,

Informacje z KZ NSZZ „Solidarność” w ORLEN Serwis S.A. we Włocławku:

Przedstawiamy w skrócie przebieg negocjacji płacowych z Zarządem ORLEN Serwis S.A.

Propozycje stron z 13.03.2020 r.

 1. Podwyżki wynagrodzeń:
 2. obligatoryjny wzrost wynagrodzenia zasadniczego – 100,00 zł brutto od dnia 01.04.2020 r.
 3. uznaniowy wzrost wynagrodzenia zasadniczego – 100,00 zł brutto od dnia 01.07.2020 r.
 1. Nagroda jednorazowa na święta:
 2. Wielkanoc – 1 500,00 zł brutto – naliczona na Pracowników zatrudnionych w dniu wypłaty, proporcjonalnie do wymiaru etatu
 3. Boże Narodzenie – 1 500,00 zł brutto – naliczona na Pracowników zatrudnionych w dniu wypłaty, proporcjonalnie do wymiaru etatu
 1. Karty na zakup towarów i usług na stacjach paliw PKN ORLEN z możliwością   alternatywnego wykorzystania środków z karty paliwowej – zasilając indywidualne konta pracowników na platformie kafeteryjnej MyBenefit.
 2. 515,00 zł brutto dla Pracowników zatrudnionych na dzień 30.06.2020 r.

W/w propozycje pracodawcy nie uzyskały akceptacji strony związkowej. Natomiast propozycja Związków zawodowych wyglądała następująco:

 1. Podwyżki wynagrodzeń:
 2. obligatoryjny wzrost wynagrodzenia zasadniczego:
 3. 250,00 zł brutto od dnia 01.03.2020 r.
 4. 200,00 zł brutto od dnia 01.07.2020 r.
 5. uznaniowy wzrost wynagrodzenia zasadniczego – 200,00 zł brutto od dnia 01.10.2020 r.
 1. Nagroda jednorazowa na święta:
 2. Wielkanoc – 1 800,00 zł brutto – naliczona na Pracowników zatrudnionych w dniu wypłaty, proporcjonalnie do wymiaru etatu
 3. Boże Narodzenie – 1 800,00 zł brutto – naliczona na Pracowników zatrudnionych w dniu wypłaty, proporcjonalnie do wymiaru etatu
 1. Karty na zakup towarów i usług na stacjach paliw PKN ORLEN z możliwością   alternatywnego wykorzystania środków z karty paliwowej – zasilając indywidualne konta pracowników na platformie kafeteryjnej MyBenefit
 2. 515,00 zł brutto dla Pracowników zatrudnionych na dzień 30.06.2020 r.
 1. Waloryzacja dodatków i świadczeń określonych kwotowo w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla uprawnionych Pracowników, za wyjątkiem wynagrodzeń zasadniczych – o wskaźnik 4,4 % ze skutkiem od dnia 01.10.2020 r.
 1. Dopłata do ubezpieczenia PZU dla Pracowników w wysokości 40,00 zł

Następne spotkanie odbyło się w dniu 18.03.2020 r. w formie wideokonferencji i było poświęcone tylko wypłacie premii na Święta Wielkanocne i miało następujący przebieg:

„Na wstępie Pan Paweł Jegier – Prezes Zarządu ORLEN Serwis S.A. przedstawił Stronie Związkowej realną propozycję Pracodawcy dotyczącą wypłaty jednorazowej nagrody z okazji Świąt Wielkanocnych w 2020 r. dla pracowników ORLEN Serwis S.A. tj.:

 • 1500,00 zł brutto – nagroda zostanie wypłacona pracownikom w terminie zapłaty wynagrodzenia za pracę za miesiąc marzec 2020 r.

Związki Zawodowe nie zgodziły się na propozycję Pracodawcy i wyraziły wspólne, odmienne  stanowisko, tj:

 • 1 750,00 zł brutto – nagroda zostanie wypłacona pracownikom w terminie zapłaty wynagrodzenia za pracę za miesiąc marzec 2020 r.

W wyniku rozmów i negocjacji Strony nie doszły do porozumienia.”

Następna sesja odbyła się w dniu 25.03.2020 r. i tak:

„Propozycja Pracodawcy dotyczyła następujących świadczeń dla pracowników:

 1. Nagroda jednorazowa na święta
 2. 1500 zł brutto – z okazji Świąt Wielkanocnych, uruchomionej do wypłaty jak najszybciej, przed Świętami,
 3. 1500 zł brutto – z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
 1. Podwyżki wynagrodzeń:
 2. obligatoryjny wzrost wynagrodzenia zasadniczego
 3. 100,00 zł brutto od dnia 01.04.2020 r.
 4. 100,00 zł brutto od dnia 01.10.2020 r.
 5. uznaniowy wzrost wynagrodzenia zasadniczego – 100,00 zł brutto od dnia 01.08.2020 r.
 1. Karty na zakup towarów i usług na stacjach paliw PKN ORLEN z możliwością   alternatywnego wykorzystania środków z karty paliwowej – zasilając indywidualne konta pracowników na platformie kafeteryjnej MyBenefit.
 2. 515,00 zł brutto dla Pracowników zatrudnionych na dzień 30.06.2020 r.
 1. Dofinansowanie podstawowej składki ubezpieczenia grupowego PZU w wysokości 40,00 zł miesięcznie na pracownika (od miesiąca następującego po podpisaniu porozumienia)
 • Waloryzacja dodatków i świadczeń określonych kwotowo w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla uprawnionych Pracowników, za wyjątkiem wynagrodzeń zasadniczych – o wskaźnik 4,4 % ze skutkiem od dnia 01.10.2020 r.

Związki Zawodowe zgodziły się z przedstawioną propozycją Prezesa dotyczącą:

 1. Karty na zakup towarów i usług na stacjach paliw PKN ORLEN z możliwością   alternatywnego wykorzystania środków z karty paliwowej – zasilając indywidualne konta pracowników na platformie kafeteryjnej MyBenefit.
 2. 515,00 zł brutto dla Pracowników zatrudnionych na dzień 30.06.2020 r.
 1. Dofinansowanie podstawowej składki ubezpieczenia grupowego PZU w wysokości 40,00 zł miesięcznie na pracownika (od miesiąca następującego po podpisaniu porozumienia)
 1. Waloryzacja dodatków i świadczeń określonych kwotowo w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla uprawnionych Pracowników, za wyjątkiem wynagrodzeń zasadniczych – o wskaźnik 4,4 % ze skutkiem od dnia 01.10.2020 r.

jednak zaprezentowały wspólne odmienne  stanowisko dotyczące wysokości nagród tj.:

 • 1500 zł brutto – z okazji Świąt Wielkanocnych,
 • 1750 zł brutto – z okazji Świąt Bożego Narodzenia,

oraz zaproponowały podwyżki wynagrodzeń w łącznej wysokości do 500 zł na pracownika tj.:

 • obligatoryjny wzrost wynagrodzenia zasadniczego
 • 250,00 zł brutto od dnia 01.04.2020 r.
 • 150,00 zł brutto od dnia 01.10.2020 r.
 • uznaniowy wzrost wynagrodzenia zasadniczego – 100,00 zł brutto od dnia 01.07.2020 r.

Następnie po krótkiej przerwie Prezes podtrzymał swoją propozycję w zakresie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników oraz poprosił o rozważenie drugiej nagrody świątecznej
w zaproponowanej kwocie 1500 zł brutto.

Związki Zawodowe po konsultacji przedstawiły następującą propozycję tj.:

 1. Podwyżki wynagrodzeń w łącznej wysokości do 450 zł na pracownika tj.:
 2. obligatoryjny wzrost wynagrodzenia zasadniczego
 3. 250,00 zł brutto od dnia 01.04.2020 r.
 4. 100,00 zł brutto od dnia 01.10.2020 r.
 5. uznaniowy wzrost wynagrodzenia zasadniczego – 100,00 zł brutto od dnia 01.07.2020 r.
 1. Nagroda jednorazowa na święta
 2. 1500 zł brutto – z okazji Świąt Wielkanocnych, w przeliczeniu na etat, dla pracowników zatrudnionych na dzień wypłaty nagrody
 3. 1500 zł brutto – z okazji Świąt Bożego Narodzenia,”

„W dniu 27.03.2020 r. poprzez wideokonferencję odbyło się spotkanie przedstawicieli ORLEN Serwis S.A. wraz z przedstawicielami Związków Zawodowych działających w Spółce.

Na wstępie Pan Paweł Jegier – Prezes Zarządu ORLEN Serwis S.A. przekazał, iż Pracodawca podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, wyrażone na sesji negocjacyjnej w dniu 25.03.2020 r . Związki Zawodowe i Pracodawca doszły do porozumienia w zakresie:

 • Nagrody jednorazowej na święta
 • 1500 zł brutto – z okazji Świąt Wielkanocnych
 • Karty na zakup towarów i usług na stacjach paliw PKN ORLEN z możliwością   alternatywnego wykorzystania środków z karty paliwowej – zasilając indywidualne konta pracowników na platformie kafeteryjnej MyBenefit.
 • 515,00 zł brutto dla Pracowników zatrudnionych na dzień 30.06.2020 r.
 • Dofinansowania podstawowej składki ubezpieczenia grupowego PZU w wysokości 40,00 zł miesięcznie na pracownika (od miesiąca następującego po podpisaniu porozumienia)
 1. Waloryzacji dodatków i świadczeń określonych kwotowo w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla uprawnionych Pracowników, za wyjątkiem wynagrodzeń zasadniczych – o wskaźnik 4,4 % ze skutkiem od dnia 01.10.2020 r.

Organizacje Związkowe przedstawiły swoje propozycje  w zakresie:

 1. Podwyżek płacy zasadniczej pracowników ORLEN Serwis S.A., tj:
 2. obligatoryjny wzrost wynagrodzenia zasadniczego
 3. 300,00 zł brutto od dnia 01.04.2020 r.
 4. uznaniowy wzrost wynagrodzenia zasadniczego
 5. 50,00 zł brutto od dnia 01.08.2020 r.
 1. Nagrody jednorazowej na święta
 2. 1500 zł brutto – z okazji Świąt Bożego Narodzenia

W odpowiedzi na propozycje Organizacji Związkowych, Pracodawca poinformował, że odniesie się do nich na kolejnym spotkaniu w ramach negocjacji płacowych, które zostało ustalone na dzień 01.04.2020 r.”

„W dniu 01.04.2020 r. poprzez wideokonferencję odbyło się spotkanie przedstawicieli ORLEN Serwis S.A. wraz z przedstawicielami Związków Zawodowych działających w Spółce.

Przedmiotem spotkania było omówienie tematu podwyżek wynagrodzeń dla pracowników ORLEN Serwis S.A. na rok 2020.

Pan Paweł Jegier – Prezes Zarządu ORLEN Serwis S.A. przekazał, iż ze względu na skalę pandemii, która niesie za sobą znaczące skutki gospodarcze, jak również głęboki kryzys społeczny, Pracodawca podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, wyrażone na sesji negocjacyjnej w dniu 27.03.2020 r.

Następnie zostało  przedstawione wspólne stanowisko Organizacji Związkowych w zakresie:

 1. Podwyżek płacy zasadniczej pracowników ORLEN Serwis S.A., tj:
 2. obligatoryjny wzrost wynagrodzenia zasadniczego
 3. 200,00 zł brutto od dnia 01.04.2020 r.
 4. 100,00 zł brutto od dnia 01.10.2020 r.
 5. uznaniowy wzrost wynagrodzenia zasadniczego
 6. 100,00 zł brutto od dnia 01.08.2020 r.
 1. Nagrody jednorazowej na święta
 2. 1500 zł brutto – z okazji Świąt Wielkanocnych
 3. 1500 zł brutto – z okazji Świąt Bożego Narodzenia
 1. Dofinansowania podstawowej składki ubezpieczenia grupowego PZU w wysokości 40,00 zł miesięcznie na pracownika od dnia 01.05.2020 r.
 1. Karty na zakup towarów i usług na stacjach paliw PKN ORLEN S.A. z możliwością   alternatywnego wykorzystania środków z karty paliwowej – zasilając indywidualne konta pracowników na platformie kafeteryjnej MyBenefit.
 2. 515,00 zł brutto dla Pracowników zatrudnionych na dzień 30.06.2020 r.
 1. Waloryzacji dodatków i świadczeń określonych kwotowo w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla uprawnionych Pracowników, za wyjątkiem wynagrodzeń zasadniczych – o wskaźnik 4,4 % ze skutkiem od dnia 01.10.2020 r.
 1. Doładowanie indywidualnych kont pracowników na platformie kafeteryjnej MyBenefit w kwocie 200,00 zł

Prezes Zarządu został poinformowany że jeżeli nie wyrazi zgody na wspólną propozycję Organizacji Związkowych, wówczas ZZ poproszą o sporządzenie protokołu rozbieżności. W odpowiedzi na stanowisko Organizacji Związkowych, Pan Prezes poprosił o przerwę do godziny 13:00.

Wobec powyższego Organizacje Związkowe, z racji braku porozumienia w sprawie podwyżek wynagrodzeń na 2020 rok wniosły o spisanie protokołu rozbieżności. „

Niestety negocjacje zakończyły się protokołem rozbieżności.

PROTOKÓŁ ROZBIEŻNOŚCI

W związku z prowadzonymi negocjacjami w dniach: 06.03.2020 r., 13.03.2020 r., 18.03.2020 r., 25.03.2020 r., 27.03.2020 r. i 01.01.2020 r., wobec nie osiągnięcia w toku negocjacji płacowych porozumienia w zakresie:

ustalenia wysokości obligatoryjnego i uznaniowego wzrostu wynagrodzeń zasadniczych, a także dofinansowania podstawowej składki ubezpieczenia grupowego PZU, oraz doładowania indywidualnych kont  pracowników na platformie kafeteryjnej MyBenefit

Pracodawca ORLEN Serwis S.A. i Organizacje Związkowego działające w ORLEN Serwis S.A., niniejszym sporządzają Protokół Rozbieżności, następującej treści:

 1. W dniu 01 kwietnia 2020 roku w siedzibie ORLEN Serwis S.A. w Płocku zorganizowane zostało spotkanie w którym udział wzięli:
 1. w imieniu Strony Związkowej:
 1. Bogusław Pietrzak – Przewodniczący MZZGK PKN ORLEN S.A.
 2. Mirosław Gorzycki – Wiceprzewodniczący MZZGK PKN ORLEN S.A.
 3. Sławomir Dorsz – Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ORLEN Serwis S.A.
 4. Marcin Piasecki – Wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ORLEN Serwis S.A.
 5. Andrzej Musialik – Przewodniczący MZZPSZ ANWILU S.A. i Spółek
 6. Arkadiusz Kaczorowski – Wiceprzewodniczący MZZPSZ ANWILU S.A. i Spółek
 7. Mirosław Rypiński – Przewodniczący Komisji Zakładowej MZZP ANWIL S.A. i Spółek
 8. Piotr Wilicki – Wiceprzewodniczący MZZPRC w GK ORLEN
 9. Krzysztof Wojnowski – Przewodniczący Komisji Zakładowej MBZZ GK PKN ORLEN
 10. Jarosław Thiel – Członek Zarządu Komisji Zakładowej MZZIiT w Anwil S.A. i Spółek
 11. Artur Kwiatkowski – Przewodniczący Zarządu Komisji Zakładowej MZZIiT w Anwil S.A. i Spółek
 12. Michał Umiński – Wiceprzewodniczący MBZZ w GK PKN ORLEN
 13. Jan Gleń – Przewodniczący MBZZ ORLEN Południe S.A. w Trzebini
 14. Paweł Tłomak – Członek Zarządu MBZZ ORLEN Południe S.A. w Trzebini
 15. Janusz Baraniec – Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników              Ruchu Ciągłego ORLEN Południe S.A.
 16. Janusz Znój – Przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji     Związkowej Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Solidarność 80 przy ORLEN Południe S.A.
 • w imieniu Pracodawcy, tj. ORLEN Serwis S.A.
 • Paweł Jegier – Prezes Zarządu ORLEN Serwis S.A.
 • Maciej Moroz – Członek Zarządu ds. Handlowych
 • Paweł Stańczyk – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju

Pracodawca ORLEN Serwis S.A. i Organizacje Związkowe działające w ORLEN Serwis S.A. doszły do porozumienia w zakresie:

 1. Nagrody jednorazowej na święta
 2. 1500 zł brutto – z okazji Świąt Wielkanocnych
 3. 1500 zł brutto – z okazji Świąt Bożego Narodzenia
 • Karty na zakup towarów i usług na stacjach paliw PKN ORLEN S.A. z możliwością   alternatywnego wykorzystania środków z karty paliwowej – zasilając indywidualne konta pracowników na platformie kafeteryjnej MyBenefit.
 • 515,00 zł brutto dla Pracowników zatrudnionych na dzień 30.06.2020 r.
 • Waloryzacji dodatków i świadczeń określonych kwotowo w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla uprawnionych Pracowników, za wyjątkiem wynagrodzeń zasadniczych – o wskaźnik 4,4 % ze skutkiem od dnia 01.10.2020 r.

Pracodawca podtrzymał następującą propozycję w zakresie:

 1. Podwyżek płacy zasadniczej pracowników ORLEN Serwis S.A., tj:
 2. obligatoryjny wzrost wynagrodzenia zasadniczego
 3. 100,00 zł brutto od dnia 01.04.2020 r.
 4. 100,00 zł brutto od dnia 01.10.2020 r.
 5. uznaniowy wzrost wynagrodzenia zasadniczego
 6. 100,00 zł brutto od dnia 01.08.2020 r.
 • Dofinansowania podstawowej składki ubezpieczenia grupowego PZU w wysokości 40,00 zł miesięcznie na pracownika (od miesiąca następującego po podpisaniu porozumienia)
 1. Organizacje Związkowe działające w ORLEN Serwis S.A. oświadczyły, że nie akceptują powyższej propozycji Pracodawcy i przedstawiły wspólną propozycję w zakresie:
 1. Podwyżek płacy zasadniczej pracowników ORLEN Serwis S.A., tj:
 2. obligatoryjny wzrost wynagrodzenia zasadniczego
 3. 200,00 zł brutto od dnia 01.04.2020 r.
 4. 100,00 zł brutto od dnia 01.10.2020 r.
 5. uznaniowy wzrost wynagrodzenia zasadniczego
 6. 100,00 zł brutto od dnia 01.08.2020 r.
 • Dofinansowania podstawowej składki ubezpieczenia grupowego PZU w wysokości 40,00 zł miesięcznie na pracownika od dnia 01.05.2020 r.
 • Doładowanie indywidualnych kont pracowników na platformie kafeteryjnej MyBenefit w kwocie 200,00 zł
 1. Wobec nie osiągnięcia porozumienia, Strony podtrzymały swoje ostateczne stanowiska, o których mowa w punkcie II i III niniejszego protokołu.

Niniejszy Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Strona Pracodawcy, a drugi Strona Związkowa.

Na tym protokół zakończono i podpisano

Jak możecie Państwo zauważyć z przebiegu negocjacji, strona związkowa wielokrotnie modyfikowała swoje stanowiska i były one  bardzo zbliżone do propozycji pracodawcy. Niestety Zarząd ORLEN Serwis S.A. w żaden sposób nie chciał zbliżyć się do naszych rozwiązań.

 Różnica w pewnym momencie wynosiła tylko 50 zł. Zawsze zgadzaliśmy się na część uznaniową ale robiliśmy to z wielką ostrożnością ponieważ w latach ubiegłych gdy były podwyżki uznaniowe , były one dzielone niesprawiedliwie co wzbudzało wśród załogi duże  niezadowolenie .Mówiąc prostym językiem kadra menadżerska nie koniecznie sprostała wymogą  podziału środków uznaniowych jakie mieli do swojej dyspozycji. Stąd nasze obawy. 

Nie jest i nie było Naszym celem doprowadzenie do sytuacji którą mamy obecnie. Chcieliśmy w normalny sposób wynegocjować wzrost wynagrodzeń dla pracowników , ale czy to są negocjacje? Kiedy jedna ze stron pozostaje całkowicie bierna do naszych propozycji. Zarząd dużo mówi o randze naszej firmy w GP, niestety nie przenosi się to na wysokość naszych wynagrodzeń.

Czy naprawdę chcemy tak dużo? Tylko tyle ile w PKN ORLEN ani grosza więcej.

W dniu 07.05.2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach rokowań . Pracodawca niestety nie podtrzymał swoich propozycji z protokołu rozbieżności w ramach płacy zasadniczej i zaproponował podwyżkę płacy zasadniczej o 150 zł uznaniowo. Związki Zawodowe złożyły również swoją propozycje , która wygląda następująco :

150 zł do płacy zasadniczej obligatoryjnie

150 zł do płacy zasadniczej obligatoryjnie

 50 zł uznaniowo

Propozycja ta odnosi się do kategorii zaszeregowania 1 –  4, a od kat.5 – 8 wygląda następująco:

150 zł do płacy zasadniczej obligatoryjnie

100 zł do płacy zasadniczej obligatoryjnie

100 zł uznaniowo

W dniu 14.05.2020 r. odbyło się drugie spotkanie w ramach rokowań .Pracodawca wystąpił z nową propozycją 200 zł uznaniowo od 01.08.2020 r.  Na co strona związkowa nie wyraziła zgody i złożyła swoja propozycję , która wygląda następująco:

Kat. 1- 4 150 zł do płacy zasadniczej obligatoryjnie od 01.04.2020 r.

               150 zł do płacy zasadniczej obligatoryjnie od 01.10.2020 r.

                50 zł uznaniowo  od 01.08.2020 r.

Kat. 5 – 8 140 zł do płacy zasadniczej obligatoryjnie od 01.04. 2020 r.

                 100 zł do płacy zasadniczej obligatoryjnie od 01.10.2020 r.

                 110 zł uznaniowo od 01.08.2020 r.

Niestety strony nie doszły do porozumienia, Organizacje Związkowe poprosiły o protokół rozbieżności z rokowań. Protokół taki został sporządzony i podpisany przez strony.

Związki Zawodowe wobec nie osiągniecia porozumienia w trybie rokowań , zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych zaproponowały osobę mediatora.

Obecnie jesteśmy w mediacjach i czekamy na propozycję mediatora od pracodawcy.

Dziękujemy zespół KZ