W dniu 21.03.2018 r. zakończyły się negocjacje płacowe.

W  dniu 21.03.2018 r. zakończyły się negocjacje płacowe.


Od 1 kwietnia 2018 r. nastąpi obligatoryjny wzrost wynagrodzenia zasadniczego :

Pracownicy zatrudnieni na stanowisku

Stażysta – 150zł brutto
Pracownicy w kategorii zaszeregowania 1-3 – 300zł brutto
Pracownicy w kategorii zaszeregowania 4-5 – 280zl brutto
Pracownicy w kategorii zaszeregowania 6-10 –  250zł brutto
Pracownicy w kategorii zaszeregowania 11-13 –  180zł brutto

Pracownicy bez przypisanej kategorii zaszeregowania, z wyłączeniem osób zatrudnionych na stanowisku Stażysta, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe niż środek przedziału na 13 kategorii zaszeregowania (zgodnie  tabelą płac z 01.01.2012 r.) w wysokości 180 zł brutto.

Świadczenie dodatkowe w łącznej wysokości 3000zł  brutto na jednego uprawnionego pracownika wg podziału:

1500zł w m-cu marcu 2018 r.
1500zł z wynagrodzeniem za m-c listopad. 2018 r.
Nagroda na Dzień Chemika w wysokości 8,5 % wypłacona do dnia 1 czerwca 2018 r.