Wybory Delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze na IX Kadencję Związku

Okręgi Wyborcze na wybór Delegatów na Walne Zebranie

Sprawozdawczo-Wyborcze na IX Kadencję

Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Systemu Zmianowego Anwilu S.A. i Spółek

Zarząd Związku ustalił następujące okręgi wyborcze wraz z terminami wyborów oraz członków komisji w składzie Andrzej Musialik, Arkadiusz Kaczorowski, Tomasz Kaczmarek, Piotr Lewandowski:

Wybory odbędą  się w siedzibie związku.

Okręg nr 1 

Zakład P1 

Wybory w dniu 15.03.2023r. godz. 7:00-9:00

Okręg nr 2

Zakład P2

Wybory w dniu 15.03.2023r. godz. 9:00-11:00

Okręg nr 3

Zakład P3

Wybory w dniu 17.03.2023r. godz. 7:00-9:00

Okręg nr 4

Zakład A1

Wybory w dniu 17.03.2023r. godz. 9:00-11:00

Okręg nr 5

Zakład A2

Wybory w dniu 20.03.2023r. godz. 7:00-9:00

Okręg nr 6

Zakład A3

Wybory w dniu 20.03.2023r. godz. 9:00-11:00

Okręg nr 7

ES, EG, EC, EE

Wybory w dniu 21.03.2023r. godz. 7:00-9:00

Okręg nr 8

Straż Pożarna

Wybory w dniu 21.03.2023r. godz. 9:00-11:00

Okręg nr 9

Pakownie Nawozów i PCV

Wybory w dniu 22.03.2023r. godz. 7:00-9:00

Okręg nr 10

Spółki Grupy Kapitałowej Orlen Serwis, Orlen Laboratorium, Orlen Ochrona, Orlen KolTrans

Wybory w dniu 22.03.2023r. godz. 9:00-11:00

Okręg nr 11

Biurowiec CA, Biurowiec 2 etap, pracownicy jedno zmianowi

Wybory w dniu 23.03.2023r. godz. 7:00-9:00