W dniu 10.01.2023r. odbyło się comiesięczne posiedzenie Zarządu Związku

Na posiedzeniu Zarządu Związku omówiono następujące sprawy:

  1. Przyjęto budżet związku na 2023r.
  2. Przyjęto uchwałą nowych członków do związku.
  3. Omówiono spotkanie w Orlen Serwis z dnia 22.12.2022r. dot. Zmian zapisów ZUZP. Została przedstawiona związkowa propozycja zapisów w ZUZP Pracodawcy. Kolejne spotkanie w tym temacie odbędzie się 20.01.2023r.
  4. Zapoznano Zarząd Związku z aktualnym stanem prac nad zmianami zapisów ZUZP w ANWIL S.A. Nasz związek zaproponował zmiany w zapisach porównywalne z zapisami ZUZP w PKN ORLEN.
  5. Został poruszony temat negocjacji płacowych w ORLEN KolTrans, ORLEN Laboratorium i ORLEN Ochrona, czekamy na wyznaczenie terminu spotkań.
  6. W związku z licznymi pytaniami i sugestiami pracowników po ostatnich zmianach w Funduszu Socjalnym w PKN ORLEN , Zarząd Związku postanowił złożyć do Pracodawcy pismo o przeprowadzenie ankiety w śród Pracowników w temacie ew. przystąpienia do wspólnego Funduszu Socjalnego PKN ORLEN. W funduszu Socjalnym w PKN ORLEN świadczenia socjalne takie jak np. wczasy pod gruszą zostały znacznie podwyższone od 01.01.2023r, na co na dzień dzisiejszy w ANWIL S.A. pracodawca nie wyraził zgody na doładowanie funduszu przez co nie możemy w ANWIL S.A. podnieść w/w świadczeń.
  7. Omówiono ulgę podatkową dla związkowców dot. odliczenia składek członkowskich.