W dniu 08.11.2022r. odbyło się posiedzenie Zarządu Związku

Na Zarządzie Związku zostały poruszone i omówione następujące tematy:

 1. Omówiono pisma wysłane do Zarządów Spółek: ANWIL S.A. , Orlen Laboratorium, Orlen Serwis , Orlen KolTrans, Orlen Ochrona
 2. Wypracowano strategię dot. wzrostu wynagrodzeń na rok 2023 oraz zapoznano Zarząd Związku z pracami toczącymi się nad zmianami ZUZP w PKN ORLEN,
 3. Omówiono propozycje zmian do ZUZPów w w/w spółkach.
 4. Omówiono stan finansów związku (Zarząd podjął decyzję o zakupie upominku świątecznego w formie bonów do marketu AUCHAN w wysokości 70 zł)
 5. Omówiono stan osobowy członków związku i przyjęto do związku nowe osoby.
 6. Omówiono zdarzenia wypadkowe w spółkach.
 7. Omówiono spotkanie dot. wprowadzenia systemu 12-godzinnego na wydziale A21- czekamy na raport z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.
 8. Omówiono spotkanie w Orlen Serwis dot. zmian w ZUZP, które odbyło się 22 września 2022r.
 9. Zapoznano Zarząd Związku z posiedzenia i szkolenia Sekcji Chemików, które odbyło się w dniach 18-21.10.2002r. (udział w sekcji brali: Grupa Azoty, Lotos, Syntos, Orlen Południe)
 10. Omówiono spotkanie z dnia 12.10.2022r z Panią Prezes Agnieszką Żyro.
 11. Omówiono udzielone Brokerowi pełnomocnictwo dot. rozmów z PKN Orlen w kwestii zmian w polisie PZU.
 12. Omówiono propozycję ścieżek kariery/awansu w Obszarze Nawozowym oraz Tworzyw Sztucznych, którą Związki Zawodowe otrzymały od Zarządu ANWIL S.A.