Premia Inflacyjna w Anwil S.A.

Zarząd ANWIL S.A. w odpowiedzi na pismo Strony Związkowej działającej w naszej Spółce, podjął decyzję o wypłacie dodatkowego jednorazowego świadczenia w wysokości 4000,00 brutto dla każdego Pracownika, zgodnie z ustalonymi zasadami.

Dodatkowe świadczenie przysługuje Pracownikom ANWIL S.A. zatrudnionym w dniu wypłaty proporcjonalnie do wymiaru etatu.
 

Wypłata jednorazowego świadczenia nie obejmuje osób:

  • korzystających z urlopów bezpłatnych i wychowawczych,
  • będących w okresie wypowiedzenia umowy o pracę,
  • zatrudnionych w ANWIL S.A na część etatu w ramach mobilności w ramach GK.


Dodatkowe świadczenie będzie wypłacone wraz z wrześniowym wynagrodzeniem 2022