ANWIL czasowo zatrzymuje produkcję nawozów azotowych – powodem gwałtowny wzrost cen gazu ziemnego w Europie – Informacje – Intranet Anwil

ANWIL czasowo zatrzymuje produkcję nawozów azotowych – powodem gwałtowny wzrost cen gazu ziemnego w Europie

W związku z bezprecedensowym i rekordowym wzrostem cen gazu ziemnego w Europie, ANWIL podjął decyzję o tymczasowym wstrzymaniu produkcji nawozów azotowych. Spółka na bieżąco monitoruje sytuację na rynku surowców. Jak tylko warunki makroekonomiczne na rynku gazu ulegną stabilizacji produkcja zostanie wznowiona. 

Gaz ziemny to główny surowiec wykorzystywany przy wytwarzaniu nawozów azotowych. Ceny gazu ziemnego tylko w ciągu tygodnia wzrosły o 41% z 200,4 eur/MWh (15.08) do 282,8 eur/MWh (23.08). Z kolei od początku wojny w Ukrainie ceny tego surowca wzrosły o 218%, z 88,9 eur/MWh 24.02.

Z tego powodu wielu europejskich producentów z branży chemicznej, w tym nawozowej, jak Yara, OCI, Nitrogenmuvek, czy Fertiberia już zdecydowanie wcześniej zdecydowało się na wprowadzenie ograniczeń w produkcji. ANWIL, jako jedna z nielicznych firm, pomimo bardzo trudnych warunków makroekonomicznych do tej pory utrzymywał ciągłość produkcji i zapewniał dostępność produktu na rynku. Spółka realizowała wszystkie swoje bieżące zobowiązania kontraktowe dla klientów na rynku polskim.

Aktualna sytuacja na rynku gazu ziemnego jest wyjątkowa, nieprzewidywalna i całkowicie niezależna od spółki ANWIL.

W trakcie postoju linii produkcyjnych, ANWIL będzie realizował prace remontowe i inwestycyjne.

Informacje dotyczące pracy poszczególnych pracowników będą przekazywane przez bezpośrednich przełożonych.

Jednocześnie informujemy, iż wynagrodzenie za czas przestoju uregulowane jest w art. 29 ZUZP dla Pracowników ANWIL S.A.

Wynagrodzenie za czas przestoju:

 • „W przypadku niezawinionego przez Pracownika przestoju trwającego do 60 dni, Pracownikowi przysługuje za ten okres jego Normalne Wynagrodzenie.
   
 • Normalne Wynagrodzenie to wynagrodzenie, które Pracownik otrzymuje stale i systematycznie, obejmujące Wynagrodzenie Zasadnicze wraz z dodatkowymi składnikami wynagrodzenia i innymi świadczeniami o charakterze stałym, w ramach obowiązującej go normy czasu pracy.
   
 • Składniki Normalnego wynagrodzenia:
  • płaca zasadnicza,
  • zryczałtowany dodatek zmianowy,
  • dodatek za pracę w porze nocnej,
  • dodatek za pełnienie obowiązków ratowników chemicznych
  • premia.
 • ​„Za czas niezawinionego przez Pracownika przestoju, w okresie ponad 60 dni, Pracownikowi przysługuje Wynagrodzenie Zasadnicze z prawem do premii na ogólnych zasadach.”