W dniu 05.05.2022r odbyło się zebranie Zarządu Związku

W trakcie spotkania omawiano następujące tematy:

 1. Omówiono dotychczasowe negocjacje płacowe w ANWIL S.A. oraz omówiono strategie na drugą turę rozmów, która odbędzie się 16.05.2022r.
 2. Omówiono zakończenie rozmów negocjacyjnych wzrostu wynagrodzeń na 2022r w spółkach Orlen Serwis, Orlen KolTrans i Orlen Ochrona.
 3. Omówiono dotychczasowy stan negocjacji płacowych w spółce Orlen Laboratorium, kolejne spotkanie negocjacyjne w dniu 12.05.2022r
 4. Podsumowano stan finansów związku z udziałem księgowej za rok 2021.
 5. Zapoznano się z pismem pracowników sterowni CS-A1 skierowanym do organizacji związkowych oraz do pracodawcy.
 6. Omówiono uzwiązkowienie oraz przyjęto nowe osoby do związku.
 7. Przeanalizowano odpowiedź pracodawcy dot. zmiany systemu czasu pracy na wydziale A21. Będą podejmowane kolejne kroki w/w temacie.
 8. Omówiono odpowiedź na pismo skierowane do pracodawcy o zmiany w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w którym ujęte były tematy: zmiana definicji dochodu brutto, zmianę zapisu obliczania średniomiesięcznego dochodu brutto na osobę, zmianę zapisu dotyczącego wieku dzieci odnoszącego się do upominku świątecznego oraz wyłączenie progu dochodowego, zmianę tabeli wysokości odpisu środków na indywidualne konta socjalne (wczasy pod gruszą), ustalenia dat składania wszelkich wniosków, wprowadzenie zapisów sprawdzenia dochodów byłych pracowników.
 9. Omówiono kalendarz integracyjnych imprez związkowych 2022r (szczegóły wkrótce)
 10. Omówiono stan przygotowań do wycieczki związkowej.
 11. Omówiono spotkanie z Panią Prezes ANWIL S.A. Agnieszką Żyro.
 12. Omówiono spotkania Wiceprzewodniczącego Związku Arkadiusza Kaczorowskiego z Prezesami Spółek: w Orlen Ochronie z Panią Agnieszka Okołotowicz, w Orlen Laboratorium z Panem Markiem Witkowskim oraz w Orlen KolTrans Panem Krzysztofem Duszczykiem.
 13. Omówiono Aneks nr 3 do Zarządzenia w sprawie prac o szczególnym charakterze wykonywanym w ANWIL S.A.
 14. Omówiono spotkanie Związków Zawodowych z Inżynierami Procesów Produkcyjnych (Starszy Mistrz) w ANWIL S.A., na którym poruszone zostały problemy nurtujące tą grupę pracowników.