Posiedzenie Zarządu Związku w dniu 15.02.2022r.

Na posiedzeniu Związku zostały omówione następujące tematy:

  1. Omówiono i przyjęto budżet związku na rok 2022r.
  2. Omówiono dotychczasowy stan rozmów negocjacyjnych z Zarządem ANWIL S.A. oraz ustalono kolejne kroki w etapach negocjacji.
  3. Omówiono otrzymane materiały ze spółek Orlen Ochrona oraz Orlen Serwis, o które wystąpiliśmy na potrzeby negocjacji płacowych na 2022r. Oczekujemy na materiały z Orlen Laboratorium oraz Orlen KolTrans. Spotkania negocjacyjne odbędą się po 1 marca 2022r. z wyjątkiem Orlen Serwis (25.02.2022r.)
  4. Omówiono przebieg spotkania, które odbyliśmy w dniu 14.02.2022r. w siedzibie PKN Orlen w Warszawie z Panią Dyrektor Wiolettą Kandziak, na którym poruszono następujące tematy: wzrost wskaźnika wynagrodzenia w ANWIL S.A. oraz Orlen Laboratorium, Orlen Serwis, Orlen KolTrans, Orlen Ochrona w 2022r. , wysokość nagrody rocznej w ANWIL S.A. , taryfikator wynagrodzeń w ANWIL S.A. , zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz jakość posiłków serwowanych przez Orlen Administrację.
  5. Omówiono propozycje zmian do regulaminu ZFŚS w ANWIL S.A., które zostaną przedstawione Zarządowi ANWIL S.A.
  6. Omówiono prace zespołu dot. zmian systemu pracy na wydziałach 8 godzinnych.
  7. Omówiono bieżące tematy i zagadnienia BHP, które zostały zgłoszone przez pracowników do związku.
  8. Omówiono temat awansów oraz przeszeregowań na danych kategoriach.
  9. Omówiono program i zaakceptowano program wycieczki związkowej AUGUSTÓW-LITWA, która odbędzie się w dniach 13-17 czerwiec 2022r.