ODLICZENIE SKŁADKI ZWIĄZKOWEJ OD DOCHODU

Nowe obowiązki związków zawodowych w 2022 roku

Polski Ład przyniesie członkom związków zawodowych ulgę podatkową a na zarządy organizacji związkowych nałoży obowiązek ewidencjonowania składek członkowskich wpłacanych przez członków na rzecz związków zawodowych.

Ulga podatkowa dla członków związku
Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmianę umożliwiającą, członkom związku zawodowego, odliczenie od dochodu, stanowiącego podstawę obliczenia podatku, składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych, w wysokości nieprzekraczającej w roku kalendarzowym kwoty 300 zł. Powyższa regulacja wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 r.