Spór zbiorowy w ANWIL S.A. Czy będzie strajk?

Informujemy, iż w związku z niespełnieniem przez pracodawcę ANWIL S.A. żądań płacowych, które w dniu 27.12.2021r. złożyły Związki Zawodowe w ANWIL S.A. , a termin graniczny ich realizacji wyznaczyły na dzień 21.01.2022 r. zostało wszczęte postepowanie zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych pracy.

Kolejne kroki zgodnie z ustawa to:

  • rokowania
  • mediacje
  • referendum strajkowe
  • strajk

na każdym z tych etapów będą trwały rozmowy, które miejmy nadzieje zakończą się podpisaniem porozumienia i nie będzie konieczne wdrażanie ostatniego z etapów, którym jest strajk.