Wydawanie BONÓW DLA EMERTYÓW tylko do końca Listopada

Informujemy, iż bony świąteczne dla emerytów będą wydawane do końca LISTOPADA u Pani Magdy Moch i Moniki Łazarz.

Możliwy jest odbiór bonów przez inną osobę wskazaną przez państwa, lecz musi posiadać taka osoba pisemne upoważnienie.

Tel. 24 202 13 91 , 24 202 13 79