W dniu 22.10.2021r. odbyło się posiedzenie Zarządu Związku

Na posiedzeniu Związku zostały omówione następujące tematy:

  1. Powołano zespoły, które maja na celu przeanalizowanie funkcjonujących Zakładowych Zbiorowych Układów Pracy w spółkach GK ORLEN oraz zaproponowanie ew. zmian zapisów do tych układów.

ANWIL: Tomasz Kaczmarek, Piotr Lewandowski, Daniel Lewandowski, Adam Strzelecki, Michał Górecki, Michał Płoszaj, Zbigniew Nawrocki

Orlen Serwis: Tomasz Ciołkowski, Przemysław Wietrzyński

Orlen laboratorium: Arkadiusz Kaczorowski, Radosław Szarwarkowski

Orlen KolTrans: Arkadiusz Kaczorowski

2. Omówiono propozycję przystąpienia pracowników ANWIL S.A. do wspólnego funduszu socjalnego w PKN ORLEN.

Podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę Zarządu Związku.

3. Powołano zespoły negocjacyjne dot. negocjacji płacowych w 2022r.

Anwil: Andrzej Musialik, Arkadiusz Kaczorowski, Tomasz Kaczmarek, Piotr Lewandowski

Orlen Serwis: Andrzej Musialik, Arkadiusz Kaczorowski, Tomasz Ciołkowski

Orlen Laboratorium: Arkadiusz Kaczorowski, Radosław Szarwarkowski, Iwona Piotrowska

Orlen KolTrans: Andrzej Musialik, Arkadiusz Kaczorowski, Damian Janas

Orlen Ochrona: Andrzej Musialik, Arkadiusz Kaczorowski

4. Omówiono prace zespołu dot. zmian systemu pracy na wydziałach 8 godzinnych oraz warunków szczególnych na tych wydziałach. Zarząd zdecydował, iż wystąpi o opinię prawna w tym temacie.

5. Omówiono zgłoszenia/skargi dot. posiłków dla pracowników zmianowych. Zarząd podejmie oficjalne działania w tym temacie.

6. Omówiono sytuację wydziału P32 oraz podejmowane działania przez przedstawicieli związku dot. pracowników wydziału. Zapraszamy pracowników na indywidualne rozmowy do siedziby związku.

7. Omówiono wybory Oddziałowego Społecznego Inspektora Pracy na bocznicy kolejowej Włocławek w KolTrans. Na kadencję Inspektora został wybrany nasz kolega związkowy Pan Kruczyński Łukasz. Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

8. Omówiono wybory uzupełniające Oddziałowego Społecznego Inspektora Pracy na wydziałach A21 i A31 w ANWIL S.A. Zostali nimi Radosław Stolarczyk (A21) i Edmund Stypuła (A31) Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

9. Omówiono zbliżające się wybory Rzecznika ds. Etyki w Orlen Laboratorium.

10. Omówiono zamiany w regulaminach pracy w ANWIL S.A. ORLEN Serwis, ORLEN Laboratorium oraz ORLEN KolTrans.