Spotkanie Przedstawicieli Pracodawcy z Przedstawicielami Organizacji Związkowych w dniu 24.03.2021 r. w sprawie 8 godzinnego systemu czasu pracy w ANWIL S.A.

PRZEBIEG SPOTKANIA:

  1. Pracodawca zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, po uzyskaniu rekomendacji z PKN ORLEN S.A., przystępuje do powołania Zespołu zadaniowego ws analizy czasu pracy na Wydziałach Produkcyjnych. Zadaniem tego Zespołu będzie analiza możliwości wprowadzenia innego systemu organizacji czasu pracy lub modyfikacji obecnie stosowanego. Dyrektor Personalny przypomniał, że jest to odpowiedź na oczekiwania Pracowników świadczących pracę w systemie 8-godzinnym czterobrygadowym, wyrażone w pismach skierowanych do Pracodawcy.

W skład Zespołu Zadaniowego wejdą przedstawiciele: Obszaru Personalnego, poszczególnych Obszarów Produkcyjnych, Obszaru BHP oraz Związków Zawodowych. Z tego też powodu Dyrektor poprosił o wytypowanie reprezentacji Organizacji Związkowych.

  1. Przedstawiciele Związków Zawodowych poinformowali, że do ww. Zespołu Zadaniowego delegują Wiceprzewodniczącego MZZPSZ ANWIL SA i Spółek Arkadiusza Kaczorowskiego oraz przedstawiciela KZ NSZZ „Solidarność” w ANWIL S.A.