W dniu 16.02.2021r. odbyło się posiedzenie Zarządu Związku

Podczas posiedzenia omawiano następujące tematy:

1.Omówienie strategii związku na negocjacje płacowe 2021r. oraz powołanie zespołów negocjacyjnych w poszczególnych spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN w składach:

ANWIL S.A.

( Andrzej Musialik, Arkadiusz Kaczorowski, Tomasz Kaczmarek, Piotr Lewandowski)

ORLEN Serwis S.A.

( Andrzej Musialik, Arkadiusz Kaczorowski, Tomasz Ciołkowski)

ORLEN Laboratorium S.A.

( Andrzej Musialik, Arkadiusz Kaczorowski, Iwona Piotrowska)

ORLEN KolTrans S.A.

( Andrzej Musialik, Arkadiusz Kaczorowski)

ORLEN Ochrona sp. z o.o.

( Andrzej Musialik, Arkadiusz Kaczorowski)

2. Omówiono materiały, które otrzymaliśmy od Zarządu Orlen Ochrony dot. negocjacji płacowych.

3. Omówiono i zatwierdzono budżet Związku na rok 2021 (Uchwała Zarządu Związku nr 56/VIII/2021 do wglądu w siedzibie związku)

4. Omówiono bilans, rachunek zysku i strat za rok 2020. Dodatkowo Zarząd Związku został zapoznany z CIT-8 za rok 2020, który został złożony do Urzędu Skarbowego przez księgowa związku.

5. Poruszono kwestię programu posiłków pracowniczych w ANWIL S.A., który rozpoczął funkcjonowanie od 1 LUTEGO 2021r.

Zarząd Związku wnosi o przekazywanie opinii oraz sugestii co do w/w programu do osób funkcyjnych naszego związku.

6. Powołano członka związku do prac w komisji socjalnej w ANWIL S.A., w osobie Andrzeja Musialika.

7. Omówiono zmianę systemu pracy 8 godzinnego na inny, odnosząc się do pisma skierowanego przez pracowników wydziałów produkcyjnych 8 godzinnych do Zarządu ANWIL S.A. za pośrednictwem naszego związku.

8. Omówiono pierwsze podjęte działania przez Zarząd ANWIL S.A. w ramach projektu centralizacji zakupów w Grupie Kapitałowej ORLEN.

Będziemy informować Państwa na bieżąco w tym temacie.