Wycieczki, zawody i spotkania integracyjne w 2021 r

W związku z panującą pandemią Covid-19, informujemy iż nie jesteśmy w stanie zaplanowac jak to zwyczajowo było przyjęte w poprzednich latach w syczniu danego roku, terminów w/w imprez. W związku z powyższym bedziemy na bieżaco dostosowywać wszystkie wydażenia do panujących okoliczności.

Na dzień dzisiejszy planujemy wycieczkę związkowa w pierwszej połowie września do Szklarskiej Poręby, licząc iż obostrzenia z Covid-19 będą mniej restrykcyjne.