Nagroda Bożonarodzeniowa w ORLEN Ochrona

Nagroda jednorazowa w wysokości 700 zł brutto bedzie wypłacona w terminie do 15 grudnia 2020 roku uprawnionym Pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o prace, proporcjonalnie do wymiaru etatu z wyłączeniem Pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych powyżej 14 dni, urlopach wychowawczych oraz w okresie wypowiedzenia umowy o prace.

W miesiącu Listopad zostaną podjęte rozmowy na temat ewentualnego podwyższenia w/w kwoty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *