Nagroda Bożonarodzeniowa w ORLEN KolTrans

Nagroda jednorazowa w miesiącu grudniu 2020r. w wysokości 1200 zł brutto na jednego uprawnionego Pracownika, tj. pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na dzień wypłaty nagrody, proporcjonalnie do wymiaru etatu, z wyłączeniem Pracowników na urlopach wychowawczych i bezpłatnych.