Posiedzenie Zarządu Związku w dniu 06.10.2020r.

W dniu 06.10.2020r. odbyło się posiedzenie Zarządu Związku, na którym omówiono następujące tematy:

 1. Omówiono projekt ZUZP w Orlen Ochrona
 2. Omówiono podział podwyżek uznaniowych w Spółce Orlen KolTrans wraz z przyznaniem nagrody z okazji 20-lecia
 3. Omówiono obecna sytuację związaną z Covid-19 (prosimy wszystkich pracowników o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zaleceń obowiązujących w Spółkach GK dla swojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa swoich rodzin, jednocześnie apelujemy o zdrowy rozsadek w tym trudnym dla wszystkich czasie)
 4. Omówiono treść zawiadomienia, które wpłynęło do Związków Zawodowych od Zarządu ANWIL S.A. oraz Zarządu Orlen Serwis w sprawie zamiaru przejścia części zakładu pracy – Wydziału Logistyki Orlen Serwis S.A. wraz z Pracownikami do ANWIL S.A. pismo takiej samej treści otrzymała Rada Pracowników działająca w ANWIL S.A.
 5. Wybrano dwóch przedstawicieli związku do reprezentowania ANWIL S.A. w nowo powstającej Europejskiej Radzie Zakładowej Pracowników w Grupie Kapitałowej ORLEN.
 6. Zapoznano się z treścią protokołu nr 1 do ZUZP w ANWIL S.A. dot. nowe tabeli wynagradzania zasadniczego, która obowiązuje od dnia 1 październik 2020 roku.
 7. Omówiono wybory OSiP na kadencję 2020-2024r. Wszystkim Oddziałowym Inspektorom Pracy serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.
 8. Omówiono proces wdrożenia posiłków profilaktycznych dla pracowników zmianowych w ANWIL S.A. , które miałyby obowiązywać od 1 styczeń 2021 r.
 9. Omówiono sytuację finansowa związku po 9 miesiącach.
 10. Przyznano zapomogi losowe.
 11. Omówiono uzwiązkowienie związku oraz przyjęto nowych członków do naszej społeczności.
 12. Zarząd Związku podjął decyzję, iż w związku z panująca pandemią i sytuacją z nią związana na zakładzie, posiedzenia Zarządu Związku będą odbywały się tylko i wyłącznie w szczególnych przypadkach.
 13. Zapoznano się z tematami zgłaszanymi przez naszych członków związku i podjęto natychmiastowe działania w ich realizacji.
 14. Omówiono spotkania w sprawie projektu porozumienia wzajemnych obowiązków informacyjnych pracodawcy i związków zawodowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *