W dniu 10.03.2020 rok odbyło się spotkanie Związkow Zawodowych działających w ANWIL S.A. oraz Orlen Serwis z Prezesem Danielem Obajtkiem.

W imieniu Związków Zawodowych działających  w ANWIL S.A. i ORLEN Serwis S.A. zadano wiele pytań. Poniżej przedstawiam tematy ze spotkania z panem prezesem Danielem Obajtkiem:

 1. Podwyżki wynagrodzeń w ANWIL S.A. i ORLEN Serwis S.A.
 2. Tabele wynagrodzeń takie jak w PKN ORLEN
 3. Nagrody świąteczne na poziomie nagród w PKN ORLEN
 4. Dofinansowanie do PZU 40 zł
 5. Dofinansowanie ZFŚS
 6. Składki członkowskie (problemy z CUK)
 7. System pięciobrygadowy
 8. Posiłki w systemie 12h tak jak to jest obecnie w PKN ORLEN
 9. Logistyka ORLEN Serwis S.A. przejście do ANWILU , nowa pakownia obsługa przez firmę zewnętrzną z poza GRUPY Kapitałowej PKN ORLEN.
 10. Warunki PZU we wszystkich spółkach jednakowe
 11. Różnice wynagrodzeń zasadniczych Włocławek  – Płock na tych samych lub podobnych stanowiskach.
 12. Problemy pracowników z likwidowanych spółek z przejściem do spółek z Grupy Kapitałowej oraz przechodzenia pracowników do spółek w Grupie.
 13. Decyzyjność Zarządów Spółek z Grupy Kapitałowej PKN ORLEN ws. negocjacji płacowych
 14. Aneksy do  umów ORLEN Serwis S.A. ze spółkami w Grupie ( Umowa z OPD)
 15. Standardy BHP dla firm obcych z poza Grupy Kapitałowej takie same jak obowiązują spółki z Grupy.
 16. Wykonywanie prac na terenie całej Grupy Kapitałowej przez firmy obce (wypływ kapitału na zewnątrz)