Comiesięczne posiedzenie Zarządu Związku

Na spotkaniu omówiono następujące tematy:

 1. Omówiono przebieg spotkania z Zarządem ANWIL S.A. w dniu 10.02.2020r,, na którym poruszone były tematy:
  – omówienie zdarzenia na zakładzie P-2
  – Pracodawca poinformował o uruchomieniu środków na ZFŚS
  – poruszono temat urlopów wypoczynkowych oraz ich wykorzystania
  – poruszono temat dostępności biletów na mecze koszykówki
  – poruszono problem odejść emerytalnych oraz braki w etatyzacji na wydziałach produkcyjnych
  – poruszono temat tzw. etatów na zakładkę
  – poruszono temat taryfikatora wynagrodzeń oraz minimalnych widełek na kategoriach, rozmowa będzie kontynuowana przy negocjacjach płacowych w dniu 03.03.2020 roku
  – poruszono problem naliczenia nagrody jubileuszowej w związku z odejściem na emeryturę
  – poruszono temat posiłków profilaktycznych
 2. Omówiono treści nadesłanych pism do Zarządu Związku
 3. Przygotowano przez Zarząd Związku zmiany do preliminarza oraz regulaminu ZFŚS
 4. Omówiono aktualny stan przygotowań do wycieczek związkowych. Przypominamy o wpłacie zaliczki, związanej z przedpłatą.
 5. Omówiono projekt pisma dot. wydarzeń w zakładzie P-2, który zostanie przekazany Zarządowi ANWIL S.A. (treść niebawem)
 6. Omówiono zagadnienia, które zostaną poruszone z Prezesem Orlen Serwis S.A. w dniu 12.02.2020 r.
 7. Omówiono spotkanie Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego z Prezesem Orlen Laboratorium S.A. oraz Panią Dyrektor d/s Personalnych w tematach bieżących zgłaszanych przez pracowników.