Podwyżki 2020

W dniu 28.01.2020 roku odbyło się pierwsze spotkanie Zespołów ds. negocjacji ( Wspólnej Reprezentacji Związkowej oraz Przedstawicieli Pracodawcy) odnośnie wzrostu wynagrodzeń w roku 2020 . Pracodawca przedstawił informacje dotyczące wykonania funduszu płac, a także dane o zmianach wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w 2019 r. oraz inne dane, o które wnosiły Związki Zawodowe. Kolejne spotkanie zostało ustalone na 10 lutego 2020 roku.