Spotkanie Związków Zawodowych z Zarządem Anwil S.A., na którym Zarząd odniósł się do dziewięciu tematów zgłoszonych wcześniej przez Związki Zawodowe

Na spotkaniu w dniu 25.11.2019r. Zarząd Anwil S.A. odniósł sie do tematyki z pisma powyżej:

 1. Związki Zwodowe przedstawiły propozycję do negocjacji odnośnie wzrostu wynagrodzeń i bonusów na rok 2020 (płaca zasadnicza, nagroda roczna, bonusy świąteczne, karta paliwowa, wzrost dodatku zmianowego)
 2. Zarzad Anwil S.A.odniesie się w najbliższym czasie do propozycji związkowej ujednolicenia taryfikatora w Anwil S.A. z taryfikatorem w PKN Orlen lub przedstawi swoją propozycję.
 3. Strony uzgodniły, że to Związki Zawodowe przedstawią propozycję porozumienia przkazywania informacji stronie społecznej.
 4. Zarzad podszedł ze zrozumieniem do tematyki dofinansowania ZFŚS. Temat będzie omawiany w nowym roku kalendarzowym.
 5. Pracodawca wyraził zgodę, iż po okresie urlopowym w 2020r. będzie przeprowadzona ankieta dot. MyBenefit.
 6. Pracodawca przekazał informację o wynikach ankiety w PKN Orlen, gdzie 70 % załogi opowiedziało się za systemem 12 h, w związku z tym nie ma zgody z PKN Orlen na ujednolicenie systemu zmianowego na 8 h. Przełomem może stać się przewidywana fuzja PKN Orlen z Lotosem, gdzie obowiązuje 8h czas pracy w systemie 5 brygadowym. Pracodawca w najbliższym czasie zobowiązał się do przekazania informacji stronie społecznej o ilości osób, które należałoby zatrudnić, aby tam gdzie funkcjonuje system 8h czterobrygadowy powstał system 8h 5 brygadowy.
 7. Po zgłoszonych zastrzeżeniach, pracodawca zaproponował spotkanie z Zarządem Spółki PROF-MED, celem omówienia problemów wynikających z obsługi pracowników ANWIL S.A.
 8. Pracodawca przekazał informacje, że usprawni przebieg dostarczania korespondencji w zakładzie.
 9. Omówiono odwołanie pracownika od przydzielonej mu premii jako pierwszy przypadek po wdrożeniu nowego ZUZPu. Przypominamy, że kazdy pracownik ma prawo odwołania się od przydzielonej premii.

Jedna myśl na temat “Spotkanie Związków Zawodowych z Zarządem Anwil S.A., na którym Zarząd odniósł się do dziewięciu tematów zgłoszonych wcześniej przez Związki Zawodowe

 1. 1. Podwyżki są potrzebne ale bez żadnych uznaniowych. Każdy niech dostanie tyle samo i wtedy będzie to uczciwe bez faworyzowania.
  2. Taryfikator jest niesprawiedliwy patrząc na operatorów. Oni są siłą napędową zakładu.
  3. Oby zarząd zawsze współpracował że ZZ tak jak związki z zarządem.
  4.Oby jak najszybciej.
  5. Moim zdaniem ten MyBenefit to porażka i warto przemyśleć inną formę takiego pakietu.
  6. W PKN w Płocku pat czy instalacji obchodowej jest fajnie na 12h ale co z pracownikami którzy pracują np. w P31 i P32 gdzie pracownicy są ciągle przy maszynach. Jest WIELE uwag co do systemu.
  7. Pakiet funkcjonuje jak funkcjonuje kto korzysta ten widzi.
  8. Korespondencja jak samemu człowiek nie dostarczy to błądzi gdzieś i okres się wydłuża.
  9. To jak jest teraz przydzielana premia to porażka. Tak naprawdę to zero jakiegokolwiek przesunięcia kwoty bądź docenieni pracownika trzymając się wytycznych. Co dzieje się z premią pracownika który jest na L4?? Jego nie ma premia mu nie przysługuje za okres chorobowy A inni koledzy wykonują pracę za niego. Trochę porażka takie premiowanie.

Dodaj komentarz