Dnia 3 Grudnia 2019r odbędzie się spotkanie Zarządu Orlen Ochrona z Organizacjami Związkowymi

W dniu 3 Grudzień 2019r. odbędzie się spotkanie Zarządu Orlen Ochrona z organizacjami związkowymi.

Poniżej przedstawiamy agendę spotkania:

  1. Powitanie
  2. Przedstawienie i uzgodnienie treści dokumentu pn. Zasady Rokowań Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla spółki Orlen Ochrona
  3. Kierunki rozwoju spółki Orlen Ochrona Sp z o.o.
  4. Badanie zaangażowania pracowników – uzgodnienie terminu  prezentacji wyników.

Sprawy bieżące.