Comiesięczne Posiedzenie Zarządu Związku

W dniu 11.10.2019r. odbyło się comiesięczne posiedzenie Zarządu Związku,

zostały poruszone następujące tematy:

 1. Omówiono regulamin wyborów Rady Pracowników w Orlen Ochronie
 2. W dniu 08.10.2019r. odbyło się pierwsze spotkanie Związków Zawodowych z Zarządem Orlen Ochrona , dot. ZUZP w tej spółce. Na spotkaniu tym , Związki Zawodowe przedstawiły ogólne propozycje jakie powinny znaleźć się w tym dokumencie. Związki zobowiązały się do przedstawienia projektu tego dokumentu, nad którym rozpoczną się prace w miesiącu Listopad.
 3. W dniu 23.11.2019r. odbędzie się spotkanie dot. podwyższenia wysokości nagrody dla pracowników Orlen Ochrona z okazji Świąt Bożego Narodzenia
 4. Zapoznano członków Zarządu Związku z pismami, które w ostatnim czasie zostały wysłane do Zarządu Orlen Serwis S.A. ( pismo ws. przyznania ciepłych posiłków dla pracowników biorących udział w pracach remontowych, pismo o umożliwienie bezpłatnych szczepień przeciwko grypie, pismo w jaki sposób wykorzystywany jest fundusz nagrodowy prezesa przez kierowników poszczególnych wydziałów, pismo dot. przystąpienia naszego Związku do zespołu, który będzie zajmował się pracami nad warunkami szczególnymi ).
 5. Omówiono problem z jakim zgłosili się pracownicy zmianowi Orlen Serwis S.A. dot. zaszeregowania w nowym ZUZP. Problem dotyczy szczególnie 1 i 2 kategorii zaszeregowania. Temat został poruszony na spotkaniu z Prezesem Spółki Orlen Serwis S.A. i jesteśmy przekonani o pomyślności rozwiązania problemu.

6. Omówiono treść pism wysłanych do Zarządu Spółki ANWIL S.A

 • Dofinansowanie Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Dot. Zarządzenia 41/2019 w sprawie Zasad przyjmowania i wysyłania korespondencji oraz paczek w ANWIL S.A.
 • W sprawie wdrożenia ZUZPu ( liczbę pracowników w poszczególnych kategoriach zaszeregowania, średnia płacę zasadnicza w poszczególnych kategoriach zaszeregowania, liczbę pracowników, których wynagrodzenie zasadnicze było niższe od 80% minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych określonych w tabeli zgodnie z nowym ZUZPem, liczbę nadgodzin oraz wykorzystanie funduszu 0.5)
 • Omówiono sytuacje w Radzie Pracowników w ANWIL S.A. po złożeniu rezygnacji przez Przewodniczącego Rady oraz zapoznano Zarząd Związku z opinia naszej Kancelarii prawnej dot. przekazywania informacji Radzie Pracowników. Jak zwykle otrzymaliśmy bardzo obszerną i fachową odpowiedź, która wykorzystamy w dalszej pracy.
 • Zwrócono się również o przekazanie analizy wykonanej przez ANWIL dla PKN Orlen dot. czasu pracy.
 • Omówiono ankietę, która jest obecnie przeprowadzana w PKN Orlen dot. badania opinii systemu czasu pracy , przygotowaną Przez Zarząd PKN Orlen. Na prośbę pracowników udostępniamy do wglądu ankietę
 • Następne posiedzenie Zarządu odbędzie się 05.11.2019r. w siedzibie Związku