Comiesięczne spotkanie Zarządu Związku

W dniu 25.06.2019r. odbyło się comiesięczne spotkanie Zarządu Związku, omawiane były następujące tematy:

– wycieczka Roztocze, która zakóńczyła się 22.06.2019r. , (zdjęcia z wycieczku ukażą sie wkrótce)

– omawiano zarejestrowanie przez PIP ZUZPu w Anwil S.A.

– omówiono uzwiązkowienie

– rozpatrzono zapomogi związkowe

– ustalono zawody wędkarskie członków związku na 31 sierpnia , szczególy zostaną podane wkrótce.

– omówiono toczące się rozmowy dot. regulaminu pracy w Anwil S.A.

– omówiono zarządzenie w sprawie ,, wprowadzenia w Anwil S.A. Zasad przyznawania nagród Pracownikom z Funduszu Nagród Pracodawcy’ potocznie fundusz 0,5

– omówiono treść pisma do Pracodawcy dot. wydatku energetycznego w Anwil S.A., podobne pismo bedzie wystosowane do Pracodawcy w spółce Orlen Serwis

– omówiono procedurę dotycząca zasady wyznaczania i rozliczania celów oraz zasad udzielania i wypłaty premii pracownikom Anwil S.A.

– Przewodniczący zapoznał Zarząd Związku z dokumentami porozumienia dot. zakończenia sporu zbiorowego w Anwil S.A. przez nasz zwiazek, dokuenty dla członków związku do wgladu u Przewodniczacego Zwiazku.

– ze względu na okres wakacyjny/urlopowy  kolejne posiedzenie Zarządu Związku odbędzie sie we Wrześniu

– Przewodniczący zapoznał Zarząd Związku z uzwiązkowieniem, które systematycznie wzrasta oraz z aktualnym budżetem (Zarząd nie wniósł żadnych uwag)

– Związek wysłał wszystkie dokumenty spełniajace wymogi odnośnie podpisania ZUZP w Orlen Serwis

– Członkowie Zarządu Związku poruszyli temat wody w butelkach plastikowych, zaś Przewodniczacy poinformował, iz ten temat poruszył na spotkaniu z Zarządem Anwil S.A., czeka na podjęcie kroków w tej kwestii.