W dniu 12.03.2019roku odbyło się comiesięczne posiedzenie Zarządu Zwiazku.

Na comiesięcznym Zarządzie Związku były omawiane następujące tematy:

Zostały omówione aktualnie trwające negocjacje płacowe w Anwil S.A. , kolejne spotkanie 18.03.2019r.

Zostały omówione negocjacje płacowe i ZUZP w Orlen Serwis, które odbyły sie w dniu 11.03.2019r., nie osiagnięto na dzień dzisiejszy porozumienia, następne spotkanie odbędzie się 04.04.2019r.
Dodatkowo chcemy podkreślić, iż nieprawdą jest, że Nasz Związek  optuje za tym, a żeby wypłata nagrody rocznej była o charakterze uznaniowym.
Nasze stanowisko w tym temacie jest niezmienne.  Nagroda roczna ma mieć taki sam charakter jak w innych spółkach GK. 

Omówiono propozycję Zarządu Związku dot. wzrostu wynagrodzenia w Orlen Laboratorium, spotkanie z pracodawcą odbedzie się w dniu 15.03.2019r.

Omówiono cykliczne spotkania pracodawcy ze Związkami Zawodowymi dot. uzgodnień do ZUZP w Anwil S.A. Tematami były:
– Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
– wprowadzenia procedury rekrutacji i selekcji w Anwil S.A.
– wprowadzenia procedury adaptacji pracowników Anwil S.A.

Omówiono przekazany projekt porozumienia dot. ,, Uzupełnienia do uzgodnień w sprawie stosowania postanowień ZUZP  z dnia 15.10.1998r. w sprawie zaległych wypłat nagród jubileuszowych, kolejne spotkanie w dniu 15.03.2019r.


Została omówiona zabawa karnawałowa – Przewodniczący Związku podziękował Arkadiuszowi Kaczorowskiemu, Adamowi Bilińskiemu oraz Tomaszowi Kaczmarkowi za organizację balu, na prośbę uczestników, którzy wyrażali się w samych superlatywach, w zabawie uczestniczyło 186os.

Został poruszony temat butelkowej wody pitnej na wydziałach, który jest zgłaszany przez pracowników.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *