Comiesięczne spotkanie Zarządu Związku

W dniu 19.02.2019r. odbyło się comiesięczne posiedzenie Zarządu Związku,   omawiane były następujące tematy:

 1.  Zakońsczone i uroczyste podpisanie  ZUZP w Orlen Laboratorium w dniu 15.02.2019r.

2. Negocjacje płacowe w Orlen Laboratorium rozpoczną sie 15.03.2019r.

3. Omówiono sytuacje w Orlen Serwis dot. ZUZP i negocjacji płacowych oraz wizytę w tym temacie Przewodniczacego             Związku w Warszawie u Prezesa PKN Orlen Pana Daniela Obajtka. Następne spotkanie w/w tematch odbędzie sie dnia       28.02.2019r.

4. Omówiono informacje, które krążą wśród Pracowników Orlen Serwis dot. negocjacji płacowych.
Przewodniczący zapoznał Zarząd z protokółem z dnia 07.12.2019r., w którym wszystkie związki działające w Orlen             Serwis podpisały sie pod wspólna propozycją do pracodawcy o wzrost wynagrodzenia 400 zł brutto obligatoryjnie dla         wszystkich pracowników.

5. Omówiono dwie propozycję ubezpieczenia PZU dla członków Związku , które na dzień dzisiejszy sa nie do przyjęcia.

6. Omówiono procedurę odwoławczą dot. przypisanych stanowisk w nowym ZUZP w Anwil S.A.

7. Omówiono i wybrano komisję oraz ustalono okregi wyborcze do wyborów delegatów na VIII Wyborcze Walne Zebranie      Delegatów. Szczegóły w któtce na stronie.

8. Omówiono uzwiązkowienie związku.

9. Przyznano 5 zapomóg związkowych.

10. Omówiono skargi pracowników dot. kontroli pracowników na bramach wejściowych i terenie zakładu.

11. Omówiono sytuację pracowników na wydziale A-21 dot. zatrudniania osób na tzw. zakładkę. 

12. Omówiono spotkanie Przewodniczacego Związku z Panem Prezesem Obajtkiem w Anwil S.A. , m.in ankieta dot. 5              brygadowego systemu pracy.