Parafowany ZUSP 2019 – Orlen Laboratorium.

W dniu 15.01.2019r. zostały parafowane zapisy w ZUZP w Orlen Laboratorium , w dn. 24.01.2019r. nastąpi zczytanie całego tekstu oraz jego podpisanie. Po tym terminie zostanie umieszczony cały tekst na stronie.