Stawki zasiłków i składek związkowych

Uchwała nr 43/VII/2017z dnia 03.01.2017r.ws. Podniesienia wysokości zasiłków statutowych Zarząd Związku MZZPSZAiS postanawia podnieść wysokość zasiłków statutowych: ·        

  • z tytułu zgonu członka związku   – 600 zł·        
  • z tytułu członka rodziny                – 300 zł·        
  • z tytułu urodzin dziecka                – 600 zł·        
  • zapomogi losowe                       do 1200zł·        
  • przejście na rentę, emeryturę i osób odchodzących z pracy przyczyn leżących po stronie pracodawcy – upominek rzeczowy do 300 zł 

 oraz dodatkowo

  •  pożyczki związkowe do 1500 zł bezprocentowo (3×500 zł)
  • składka związkowa 10 zł dla nowo przyjętych członków przez  pierwszy rok
  • maksymalna składka związkowa w wysokości 30 zł