Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Związku 04 września 2018.

W dniu 04 września 2018 odbyło się comiesięczne spotkanie Zarządu związku na którym omawiane były następujące tematy:

  1. Założenie do nowego ZUSPu (po otrzymaniu od pracodawcy jednolitego tekstu Zarząd związku odniesie się do otrzymanego wniosku i naniesie stosowne korekty które natychmiast opublikujemy na naszej związkowej stronie internetowej)
  2. Omówiono współpracę z Kancelarią Prawną VOTUM (każdy członek jak również jego najbliższa rodzina. Szczegóły na naszej stronie internetowej)
  3. Omówiono aktualne uzwiązkowienie, które mimo licznych odejść emerytalnych wzrasta i wynosi około 470 członków.
  4. Omówiono temat powrotu systemu pięciobrygadowego (związek czeka na odpowiedzi Zarządu Spółki ANWIL oraz Prezesa ORLENu p. Obajtka na pisma które złożono w lipcu 2018. Po otrzymaniu odpowiedzi niezwłocznie opublikujemy je na naszej stronie internetowej)
  5. Przyznano zapomogi statutowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *