08 maj 2018. Comiesięczne spotkanie Zarządu Związku

W dniu 08.05.2018r. odbyło się comiesięczne spotkanie Zarzadu Związku, na którym poruszane były nastepujące tematy:

– rozmowa dot. ZUZP-u (omawiano propozycję nowego taryfikatora, system premiowania, opisanie nagrody rocznej oraz pozostałe świadczenia socjalne), termin spotkania z pracodawcą jest wyznaczony na 18.05.2018r.

– podsumowano negocjacje płacowe w Anwil S.A oraz Orlen Serwis

– związek otrzymał zaproszenie z Orlen Laboratorium na rozmowy dot. ( negocjacje ZUZP, negocjacje płacowe, nagroda roczna dla pracowników wynagradzanych wg. regulaminu wynagradzania w Eko Naft) , o szczegółach poinformujemy w późniejszym terminie

– karta prawnicza/obsługa prawna przez firmę Votum S.A., która obejmuje i pomaga bezkosztowo uzyskać odszkodowanie  m.in.
( wypadki komunikacyjne, wypadki w miejscu pracy,  wypadki pieszych na ulicy/chodniku/miejscach publicznych itd., wypadków w rolnictwie, błędów w sztuce lekarskiej oraz śmierć osoby bliskiej w skutek wypadku do 20 lat wstecz)

– wyznaczono termin spotkania grilowego/integracyjnego w Osadzie Popowo ( 29.06.2018r. koszt 20 zł od osoby plus 5 zł autobus)